Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym w ostatnich 20* latach

 • jako kierowca, pasażer, pieszy, motorowerzysta czy rowerzysta
 • wypadek miało Twoje dziecko (każdemu które nie skończyło 13 roku życia należy się odszkodowanie bez względu na okoliczności)
 • straciłeś bliską osobę
 • zakład ubezpieczeń nie wypłacił Ci należnego odszkodowania lub je zaniżył, to znaczy że,

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w zakresie

 • kompleksowej likwidacji szkody osobowej nawet do 20* lat od wypadku
 • oceny faktycznej zdarzenia i rozmiaru odszkodowania
 • weryfikacji sprawy już prowadzonej
 • kontroli prawidłowości i terminowości decyzji ubezpieczyciela

Zasługujesz na godną reprezentację

 • dysponujemy zespołem najlepszych fachowców
 • jesteśmy skuteczni w sprawach o odszkodowania, których się podejmujemy
 • dojeżdzamy do klienta
 • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych
 • działamy według zasady: najpierw Twoje odszkodowanie, potem nasze honorarium
*Jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa, roszczenie o jej naprawienie ulega przedawnieniu z upływem lat 20 od dnia jego popełnienia, jeżeli roszczenie do dnia 10 sierpnia 2007r. nie uległo przedawnieniu według przepisów uprzednio obowiązujących
 
kontakcik

zaufali_nam_1